הרב בועז שלום

כל מעשיך לשם שמים - פרשת וישב - הרב בועז שלום

הרב בועז שלום

כיצד ייתכן שאחים מוכרים אחיהם ומוכנים לרוצחו נפש, והרי מדובר בשבטי י-ה? מה ההבדל בין מעשה אשת פוטיפר שפיתתה את יוסף למעשה תמר ויהודה, הרי על פי חז"ל שתיהן התכוונו לשם שמים, מדוע הראשונה מוקעת והשניה משובחת?