הרב זמיר כהן

עצות לפרנסה טובה - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

רוב בני האדם בעולם עסוקים ברוב שעות היום בריצה ובטרחה עצומה אחר השגת הממון, אם זה לצורך קיום החיים או עבור סיפוק הנאות העולם. אך, האם ההשתדלות הטבעית מספקת או שקיימים גורמים נוספים המשפיעים על רמת ההכנסה? הרב זמיר כהן בהרצאה מרתקת על נושא הפרנסה וכמו כן מעניק לנו עצות מעשיות.