הרב עמנואל מזרחי

הבבא סאלי - חלק א’

הרב עמנואל מזרחי

מסכת חייו של הצדיק רבי ישראל אבוחצירא - הבבא סאלי - בעל המופתים, שרבים מעם ישראל נושעו על ידו.