הרב דוד לאו

כבוד אב ואם - הרב דוד לאו

הרב דוד לאו

התבוננות בפרטי מצוות כיבוד הורים מלמדת על יסודות האמונה וחינוך לאנושיות.