הרב עמנואל מזרחי

האר"י הקדוש - חלק א'

הרב עמנואל מזרחי

מסכת חייו המופלאה של ממשיך תורת הקבלה מאז זמנו של רבי שמעון בר יוחאי, מעלותיו וגדולתו.