הרב בועז שלום

פסח - הודאה על האמת

הרב בועז שלום

מהי מטרת ליל הסדר? כיצד פרעה חוטף מכות ולא נשבר? מה הקשר בין מודה על האמת למודה על טובה שקיבל? ומה עשה הסטייפלר כשגוייס לצבא הרוסי ונפלט לו כדור?