x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - עשרה בטבת וארבעת הצומות

הרב זמיר כהן

מהו צום עשרה בטבת? מי חייב לצום ביום זה והאם הוא כמו כל הצומות? כל התשובות והדינים.