הרב זמיר כהן

עונג שבת והדלקת נרות - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

"וקראת לשבת עונג", אך האם כל דבר מותר בגדר "עונג שבת"? הרב זמיר כהן בשיעור על עונג שבת והדלקת נרות.