הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי - צדיק ורע לו, רשע וטוב לו

הרב יצחק בצרי

מדוע יש רשעים שמצליחים בחיים, ולעומתם יש צדיקים שסובלים? הרב יצחק בצרי נוגע בשאלת 'צדיק ורע לו', ומבאר את דברי הגמרא בעניין