הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר - פרשת תזריע

הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר בפינה קצרה ויחודית במסר מיוחד מפרשת השבוע. פרשת תזריע