הרב ישי וליס

אכילת חמץ בגטו

הרב ישי וליס

הרב ישי וליס בסיפור מצמרר על מעלת חג הפסח.