הרב אשר דרוק

הרב אשר דרוק - מצוות הפורים ומחיית עמלק

הרב אשר דרוק

הרב אשר דרוק בשיעור על פרשת תצוה והכנה לפורים 

(אורך 46:48)