הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - בן אדם לחברו

הרב אברהם יצחק

מדוע הקב"ה כל כך מקפיד על מצוות שבין אדם לחברו? הרב אברהם יצחק בשיחה מחזקת על אהבת חינם

(אורך 51:14)