הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - המת החי

הרב שניר גואטה

מה היו המילים הבודדות שהחזירו את החולה הסופני לחיים? הרב שניר גואטה בסיפור מדהים על כוחה של מילה אחת טובה, וחיזוק שאנו מעניקים לזולת

(אורך 6:33)