הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - מה העבירה הגדולה ביותר?

הרב שניר גואטה

מדוע לא רצה יעקב אבינו בתחילה לברך את בניו של יוסף הצדיק, ומה ענה לו על כך יוסף? הרב שניר גואטה במסר מרגש לכל יהודי

(אורך 3:10)