הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: סיפורי צדיקים - רב עמרם גאון

הרב הרצל חודר

מה היה סיפור קבורתו המופלא של רב עמרם גאון? הרב הרצל חודר בקווים לדמותו של של הצדיק מתקופת הגאונים רב עמרם גאון 

(אורך 4:21)