הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - הצלה מצרות

הרב שניר גואטה

מה אומר רבי ישראל מסלנט על אדם שמשתנה מעט לטובה בחודש אלול? הרב שניר גואטה בפירוש מדהים

(אורך 4:05)