הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - הגדולה של הרב עובדיה

הרב דוד פריוף

מהי הדרך שעבר הרב עובדיה יוסף עד שנהיה גדול בישראל? הרב דוד פריוף מסביר כיצד מגיעים למעלות גבוהות

(אורך 2:09)