הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - יהודי לא טועה בדרך

הרב שניר גואטה

היהודי בכה להקב"ה: 'הילד שלי הגיע ליום השמיני למילתו ואין כאן אף יהודי שיוכל למול אותו', ומה היה הסוף המרגש? הרב שניר גואטה בסיפור על השגחה פרטית מדהימה

(אורך 3:35)