הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר - פרשת וארא תשפ"ג

הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר בדבר תורה על פרשת וארא

(אורך 5:52)