הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - הסוד להצלחה

הרב שניר גואטה

מה גרם ליוסף הצדיק שהיה עבד במצרים להצליח למרות הכל? הרב שניר גואטה בסוד מדהים להצלחה על פי ה"כתב סופר"

(אורך 3:18)