הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - האור הגנוז

הרב שניר גואטה

אתה יכול לתרץ תירוצים או לבחור להצליח. הרב שניר גואטה במסר אדיר ממעשה החשמונאים.

וגם: מה אומר הבן איש חי על האור הגנוז שנמצא בנרות חנוכה?