הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - תמיד מסכן

הרב דוד פריוף

לאיזה מצב בחיים יגיע אדם שכל הזמן מתמסכן? הרב דוד פריוף בסיפור עצוב עם מסר לחיים של כל אחד

(אורך 3:21)