הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הכסף בונה או הורס?

הרב הרצל חודר

האם כסף בונה או הורס? ומה מלמד אותנו יעקב אבינו על שימוש בכסף? הרב הרצל חודר ברגע קצר ונפלא של מוסר

(אורך 2:08)