הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - אתה יכול להפוך עולמות

הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה ב-2 מסרים חזקים ומלמדים שניתן ללמוד מהמדרש על האבנים שרבו בינהן

(אורך 3:39)