הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת ויחי - סוף דבר הכל נשמע

הרב הרצל חודר

פרשת ויחי עם הרב הרצל חודר על פי פרדס התורה

(אורך 55:55)