הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - פרשת מקץ, חנוכה - יוסף הצדיק

הרב הרצל חודר

פרשת מקץ עם הרב הרצל חודר על פי פרדס התורה

(אורך 56:33)