הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הסגולה לבנים צדיקים

הרב הרצל חודר

נר שבת וחנוכה סגולה לבנים צדיקים - מדוע? הרב הרצל חודר מסביר

(אורך 2:02)