הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - בין טוב לרע

הרב אברהם יצחק

אותו מעשה יכול להיות טוב או רע. במה זה תלוי? הרב אברהם יצחק בדקה מעוררת מחשבה

(אורך 1:23)