הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - יש שכר בעולם הזה

הרב רועי מזרחי

על איזו מצווה מקבלים שכר בעולם הזה? הרב רועי מזרחי בחידוש מיוחד

(אורך 1:55)