הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - למה החפץ חיים משוטט?

הרב אברהם יצחק

מה עשה החפץ חיים ברחוב השומם והקפוא באמצע הלילה? הרב אברהם יצחק בסיפור מיוחד שממחיש לנו מה זה עבד השם אמיתי

(אורך 2:37)