הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - השפעת המידות על האדם

הרב אייל אונגר

כיצד יתכן שעשיו שגדל בביתו של יצחק אבינו וראה מראות גדולים ובכל אופן חטא? ואיך מתייחסים לנפילות בעבודת השם? הרב אייל אונגר בשיחה מרתקת

(אורך 27:36)