הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת וירא - היהלום שבסדום

הרב הרצל חודר

פרשת וירא עם הרב הרצל חודר על פי פרדס התורה

(אורך 56:55)