הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת נח - יחיד בדורו

הרב הרצל חודר

פרשת נח עם הרב הרצל חודר על פי פרדס התורה

(אורך 56:01)