הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - למה אברהם מתקמצן במים?

הרב הרצל חודר

אברהם אבינו מביא לאורחים מכל טוב ביתו, אך מים הוא מביא במידה מדוייקת, מדוע? הרב הרצל חודר במסר קצר וחשוב 

(אורך 1:40)