הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - כל הנסיונות ביצחק

הרב הרצל חודר

מה מרומז בשמו של יצחק אבינו? הרב הרצל חודר בפירוש נפלא

(אורך 1:28)