הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - מה הניסיון בהליכה?

הרב הרצל חודר

מה היה הנסיון האמיתי של אברהם אבינו כשהצטווה 'לך לך'? הרב הרצל חודר בתשובה נפלאה

(אורך 1:51)