הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - מרוכז בטלפון ולא בחיים

הרב אברהם יצחק

כשהתלמידה שאלה את המורה - איך הסתדרו בתיבה בלי Wi-Fi. הרב אברהם יצחק על הנזק שבטכנולוגיה

(אורך 1:40)