הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - משמעות מלחמת גוג ומגוג

הרב אייל אונגר

מה המשמעות של מלחמת גוג ומגוג שהיא הקדמה לביאת המשיח? ומה הקשר בין המלחמה לגאולה? הרב אייל אונגר בשיחה מרתקת על מה שעתיד להתרחש בימות המשיח

(אורך 38:03)