הרב זמיר כהן - איך מתמודדים עם כאב על עובר שנפל?

הרב זמיר כהן

אישה שעברה הפלה שואלת כיצד אפשר להתמודד עם הכאב הגדול ולקבל נחמה. הרב זמיר כהן משיב 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,140 --> 00:00:02,230
"שלום, אני נשואה חמש שנים.

2
00:00:02,240 --> 00:00:05,430
בשנתיים הראשונות השתמשתי
בגלולות למניעת היריון.

3
00:00:05,880 --> 00:00:09,660
וכשכבר רצינו להביא ילד,
המתנתי שלוש שנים עד שנקלטתי.

4
00:00:10,450 --> 00:00:14,460
לצערי הגדול, בחודש הרביעי
העובר נפל ועולמי חרב עליי.

5
00:00:14,610 --> 00:00:17,560
אני לא מתפקדת מרוב צער ובקושי אוכלת".

6
00:00:18,460 --> 00:00:20,750
נתבונן בעניין הזה מכמה היבטים

7
00:00:20,770 --> 00:00:23,550
כדי לקבל קצת נחמה בזמנים כאלה.

8
00:00:24,370 --> 00:00:28,190
יש נשים שהגיעו כבר לימים של הלידה,

9
00:00:28,220 --> 00:00:31,850
ופתאום מתברר שחוזרות,
חס ושלום, בלי ילד לבית,

10
00:00:31,860 --> 00:00:35,050
שזה צער ויגון שאי אפשר לתאר אותו.

11
00:00:36,450 --> 00:00:41,200
בפרט אם מדובר בילד
שציפו לו כל כך הרבה זמן ועד שמגיע.

12
00:00:44,080 --> 00:00:46,950
אבל בזמנים כאלה
צריך לתת את הדעת על כמה דברים.

13
00:00:47,250 --> 00:00:48,400
הדבר הראשון,

14
00:00:50,800 --> 00:00:54,880
כל נשמה שבאה לעולם
ועזבה את העולם,

15
00:00:55,180 --> 00:00:57,640
כשלא מדובר בהפלה יזומה, חס ושלום,

16
00:00:57,660 --> 00:01:02,510
לא שהאימא יזמה את ההפלה,
שזה אם שהורגת את בנה.

17
00:01:03,136 --> 00:01:05,192
כשבידי שמיים עובר נופל,

18
00:01:05,296 --> 00:01:09,162
כמו שאדם נפטר בגיל מסוים
כשהקב"ה קבע לו,

19
00:01:09,530 --> 00:01:11,876
פירושו של דבר שהוא סיים את תיקונו

20
00:01:12,390 --> 00:01:13,876
ולכן הוא עזב את העולם.

21
00:01:14,424 --> 00:01:16,696
גם העובר שנופל,

22
00:01:16,962 --> 00:01:19,844
הרי אי אפשר להגיד
שהוא נופל בגלל עוון שהוא עשה.

23
00:01:19,866 --> 00:01:23,150
עוד מבוגר אפשר להגיד,
אולי עשה עוונות וקיצרו לו את החיים.

24
00:01:23,168 --> 00:01:27,562
זה רק השם יודע מי מת בזמנו
ומי קיצרו לו את החיים בגלל העוונות שלו.

25
00:01:28,002 --> 00:01:29,234
אז מה פשר הדבר?

26
00:01:29,702 --> 00:01:35,648
חכמי הקבלה מסבירים שיש נשמות
של צדיקים שכבר היו בעולם,

27
00:01:36,152 --> 00:01:38,142
נשאר להם דבר קטן לתקן,

28
00:01:39,284 --> 00:01:42,584
והקב"ה מחזיר אותם לעולם לפרק זמן קצר

29
00:01:42,610 --> 00:01:45,194
שיוכלו רק לתקן בלי לקלקל,

30
00:01:45,744 --> 00:01:47,218
כי עדיין הוא לא חייב במצוות.

31
00:01:47,234 --> 00:01:50,328
סיים את התיקון,
חוזר למעלה לגן עדן העליון.

32
00:01:52,128 --> 00:01:55,968
אז כשילד נפטר כשהוא עובר
או חס ושלום ילד לפני בר מצווה,

33
00:01:57,984 --> 00:02:01,370
ההורים צריכים להתייחס לדבר,
עם כל הכאב הגדול,

34
00:02:01,780 --> 00:02:07,354
שהם היו שליחים לסייע לנשמה של צדיק
שהייתה צריכה להגיע לתיקון.

35
00:02:07,552 --> 00:02:08,932
הגיעה לתיקון וחזרה.

36
00:02:08,944 --> 00:02:10,974
אז הם יקבלו את שכרם, שכר עצום.

37
00:02:11,146 --> 00:02:13,170
הם היו שליחים לעזור לאותו צדיק.

38
00:02:13,258 --> 00:02:16,774
כמה גן עדן, כמה שכר
יש לאדם שעשה את זה.

39
00:02:17,192 --> 00:02:19,882
עצם הצער זה גם סוג של כפרת עוונות

40
00:02:19,902 --> 00:02:23,596
שאדם יש לו לפעמים מגלגולים קודמים,
לפעמים מהגלגול הזה,

41
00:02:23,832 --> 00:02:27,224
והצער הזה מבטל
הרבה מחלות וצרות וייסורים

42
00:02:27,442 --> 00:02:29,542
שהיו חס ושלום צריכים לקבל.

43
00:02:29,632 --> 00:02:31,318
אז הצער הזה בא במקום זה.

44
00:02:31,482 --> 00:02:33,168
זה בעצם מההיבט הרוחני.

45
00:02:34,066 --> 00:02:35,776
אבל גם מההיבט הגשמי,

46
00:02:36,350 --> 00:02:37,914
נדבר על שני מחקרים

47
00:02:38,234 --> 00:02:42,258
שיכולים גם לתת חיזוק
ברגעים קשים כאלה.

48
00:02:43,936 --> 00:02:45,742
מחקר אחד מדבר על כך

49
00:02:46,096 --> 00:02:51,458
שמצוי מאוד אצל עוברים
שבלי הפלה יזומה נפלו,

50
00:02:52,022 --> 00:02:53,868
שמדובר בבעלי מומים.

51
00:02:54,190 --> 00:02:58,624
פעמים שהעובר מתפתח ויש לו איזה מום,
מום בלב, מום במקומות אחרים,

52
00:02:59,196 --> 00:03:02,518
ואז החיים שלו נפסקים והוא יוצא.

53
00:03:03,908 --> 00:03:05,554
אם היה נולד עם אותו מום,

54
00:03:06,788 --> 00:03:09,184
לאימא היה מאוד קשה לטפל בו כל החיים.

55
00:03:09,686 --> 00:03:13,328
אז זה נכון שחס ושלום לבצע הפלה
בגלל מום שיש לילד.

56
00:03:13,336 --> 00:03:16,522
לפעמים הרופאים אומרים להורים
שהם רואים איזה מום.

57
00:03:16,822 --> 00:03:18,138
בזה צריך להתייעץ,

58
00:03:18,640 --> 00:03:21,182
לא לבצע הפלה לפי המלצת הרופאים.

59
00:03:23,540 --> 00:03:28,866
בפרט שלמעלה מ-90 אחוז
מהמקרים שמגיעים להידברות

60
00:03:29,418 --> 00:03:31,352
שהרופאים המליצו על הפלות,

61
00:03:31,462 --> 00:03:33,954
יש שם אישה צדיקה בשם הגברת קלינה,

62
00:03:34,442 --> 00:03:38,340
שהיא מנהלת את מחלקת אמ"א,
שזה ראשי תיבות "אימא מצילה אותי".

63
00:03:38,866 --> 00:03:43,090
ואפשר לשאול אותה, היא יכולה להראות
צילומים של אולטרסאונד וסריקות,

64
00:03:43,100 --> 00:03:46,892
רואים בחוש איברים פגומים ומוח חסר ולב...

65
00:03:47,048 --> 00:03:48,588
ונולד ילד בריא ושלם.

66
00:03:50,972 --> 00:03:52,960
כל ההתפתחות העוברית היא פלאית.

67
00:03:52,974 --> 00:03:55,644
אצל אחד מתפתח כך,
לפעמים אצל אחד מאוחר יותר.

68
00:03:55,648 --> 00:03:57,002
יש גם כוח של תפילה.

69
00:03:57,768 --> 00:04:01,561
אז ודאי שלא בגלל שיש לילד
איזו בעיה שרואים באולטרסאונד

70
00:04:01,586 --> 00:04:04,641
ממהרים כבר להפיל את העובר.

71
00:04:05,446 --> 00:04:08,730
והרופאים היום מלחיצים
את ההורים בצורה מפחידה.

72
00:04:09,790 --> 00:04:14,132
ולא הרבה יודעים שהרופאים עצמם
ממליצים על הפלה כי הם מפחדים מתביעות.

73
00:04:15,346 --> 00:04:19,938
היו מקרים שנולד ילד עם בעיה,
וההורים תבעו את הרופא "למה לא אמרת",

74
00:04:19,944 --> 00:04:21,308
היה צריך לשלם מיליון שקל.

75
00:04:21,862 --> 00:04:25,378
אז הוא מעדיף שיפילו על כל ספק,
העיקר שלא יתבעו אותו.

76
00:04:25,842 --> 00:04:31,524
מחקר נוסף, החוקרים גילו
שכשהעובר נמצא ברחם האם

77
00:04:32,046 --> 00:04:37,882
יש תאים עובריים שהם נודדים ועוברים
ממנו לדם של האימא,

78
00:04:38,000 --> 00:04:41,216
משוטטים אצלה בכל הגוף
וחוזרים שוב חזרה.

79
00:04:41,236 --> 00:04:43,860
בטיול הזה, כשהם עוברים בדם של האימא,

80
00:04:44,068 --> 00:04:46,406
הם מרפאים אותה ממחלות קיימות.

81
00:04:46,908 --> 00:04:49,200
מקרים של פגמים בלב של האימא,

82
00:04:49,216 --> 00:04:51,514
שבאקו כל החיים שלה היה פגם,

83
00:04:51,522 --> 00:04:53,264
בתקופת ההיריון היא נרפאה.

84
00:04:53,750 --> 00:04:55,250
אישה עם צ'יסטה בכבד,

85
00:04:55,280 --> 00:04:56,818
בתקופת ההיריון נרפאה.

86
00:04:56,832 --> 00:05:00,272
המון סיפורים שיש במחקר הזה שמוכיח

87
00:05:00,490 --> 00:05:04,388
שהתאים העובריים, הרי האימא היא בת 25, 30,

88
00:05:04,972 --> 00:05:06,514
יש כבר פגמים בגוף,

89
00:05:06,710 --> 00:05:09,724
אבל התאים העובריים הם יצור חדש שמתפתח.

90
00:05:10,082 --> 00:05:13,924
וכשהתאים האלה עוברים לה בדם,
הם מרפאים אותה ממחלות.

91
00:05:14,992 --> 00:05:19,526
זו הסיבה שנשים שילדו הרבה ילדים

92
00:05:19,892 --> 00:05:24,526
מאריכות ימים מתוך בריאות
יותר מאשר נשים שילדו רק שני ילדים,

93
00:05:25,370 --> 00:05:28,020
כי הגוף שלה מתחדש כל פעם מחדש

94
00:05:28,242 --> 00:05:31,324
על ידי התאים העובריים
שמסתובבים אצלה בגוף.

95
00:05:32,686 --> 00:05:33,890
החידוש הגדול,

96
00:05:34,374 --> 00:05:36,788
שאומנם הריפוי הכי גדול לאימא

97
00:05:38,166 --> 00:05:40,516
הוא כשהיא הביאה ילד
וילדה אותו לעולם,

98
00:05:41,004 --> 00:05:44,684
אבל מתברר שגם אם העובר
נפל בתקופת ההיריון,

99
00:05:44,890 --> 00:05:49,084
התאים העובריים ממשיכים
להסתובב אצלה בגוף ולרפא אותה.

100
00:05:49,550 --> 00:05:51,872
פלא עצום איך הקב"ה סידר

101
00:05:52,184 --> 00:05:55,554
שכנגד החיים שהאימא מעניקה לעובר,

102
00:05:55,742 --> 00:05:58,832
הוא כמו הכרת הטוב מחזיר לה:
אני ארפא אותך.

103
00:05:59,120 --> 00:06:03,490
את מעניקה לי חיים, את מגדלת אותי,
טורחת, תשעה חודשי היריון, לא קל.

104
00:06:04,578 --> 00:06:06,934
אם חס ושלום, שלא יהיה לאף אחד מקרה כזה,

105
00:06:06,948 --> 00:06:09,936
אבל אם קרה אסון כזה של עובר שנפל,

106
00:06:09,964 --> 00:06:13,024
לכל הפחות צריך להתעודד
בשלוש הנקודות שהזכרנו:

107
00:06:13,376 --> 00:06:15,536
א', נשמה שבאה לתיקונה

108
00:06:16,004 --> 00:06:19,922
והאימא הזו הייתה השליח
להביא את הנשמה הזו לעולם,

109
00:06:20,016 --> 00:06:23,886
שיש לה שכר גדול על כך
שהיא עשתה חסד גדול עם אותה נשמה.

110
00:06:24,536 --> 00:06:30,746
ב', ייתכן שהעובר הזה היה עם מום
ולכן הוא לא שרד.

111
00:06:32,082 --> 00:06:36,406
ג', עצם זה שהיה היריון
האישה עצמה מרוויחה בריאות.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה