הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - למה קשה לשמוח?

הרב מרדכי לוי

"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" - איך אפשרי למרות כל מה שעובר עלינו בחיים? הרב מרדכי לוי בשיחה מחזקת באמונה

(אורך 14:54)