הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - איך מקבלים עול מלכות שמים

הרב אברהם יצחק

איך אתה ממליך את הקב"ה בחיים האישיים שלך? הרב אברהם יצחק בסיפור מיוחד עם מוסר השכל גדול

(אורך 2:41)