הרב יונתן גל-עד

הרב יונתן גל-עד - הכל יתהפך בתודה

הרב יונתן גל-עד

"אמרתי תודה ונושעתי" - איך זה עובד? כיצד הודיה והכרה בטוב שאנו מקבלים מלמעלה תיטיב עמנו בחיים? הרב יונתן גל-עד בשיחה מחזקת

(אורך 15:26)