הרב זמיר כהן - במה להתחזק בחודש אלול?

הרב זמיר כהן

איזו קבלה טובה כדאי לקבל לקראת אש השנה? צפו בתשובתו של הרב זמיר כהן

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,290 --> 00:00:03,710
"אני לא טלית שכולה תכלת,
רק בשלבי התחזקות.

2
00:00:03,730 --> 00:00:07,040
אני יודע שבראש השנה
כולנו נדונים לפני הבורא.

3
00:00:07,350 --> 00:00:11,690
איזו קבלה רצינית הרב מציע לי
לקבל על עצמי לקראת השנה החדשה?

4
00:00:11,930 --> 00:00:14,680
מבטיח שאעשה הכול כדי לקיים אותה".

5
00:00:15,730 --> 00:00:18,390
אשריהם ישראל. קודם כול חז"ל אמרו

6
00:00:19,230 --> 00:00:22,370
ש"אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון".

7
00:00:22,800 --> 00:00:26,520
אסור לאדם לזלזל בעצמו
כאילו שהוא במקום נמוך.

8
00:00:26,600 --> 00:00:28,720
טלית שכולה תכלת יש מלאכים,

9
00:00:29,170 --> 00:00:31,830
אבל כל אדם ודאי שיש לו
מה לשפר, מה לתקן.

10
00:00:32,240 --> 00:00:38,110
אדם שנמצא בתחילת ההתחזקות שלו
צריך להתקדם כל הזמן, לעלות לפי קצב נכון.

11
00:00:38,750 --> 00:00:40,410
אבל כשבא אדם ושואל

12
00:00:40,880 --> 00:00:44,950
"מה הקבלה שאני יכול לקבל על עצמי
לקראת ראש השנה, לקראת השנה הבאה",

13
00:00:45,830 --> 00:00:48,520
ואני מבין שעדיין לא נמצא כל כך
בתורה ומצוות,

14
00:00:48,520 --> 00:00:51,590
יש, נקרא לזה, שני מסלולים.

15
00:00:52,190 --> 00:00:56,570
המסלול האחד זה לקחת קבלה
של מצווה פרטית שהוא שומר אותה כהלכה,

16
00:00:57,400 --> 00:01:00,270
והמסלול השני הוא יותר עניין כללי,

17
00:01:00,390 --> 00:01:05,090
לא רק המצווה הפרטית, אלא הנהגה כללית
שראוי לאדם לאמץ לעצמו,

18
00:01:05,320 --> 00:01:09,450
בפרט לקראת ראש השנה, שבו דנים
את האדם, קובעים את גורלו לשנה הבאה.

19
00:01:10,360 --> 00:01:11,930
החפץ חיים היה אומר:

20
00:01:12,820 --> 00:01:16,870
למה למצוות השבת התורה נתנה
משקל כל כך גבוה?

21
00:01:17,520 --> 00:01:18,890
משיב החפץ חיים:

22
00:01:24,110 --> 00:01:26,650
הקב"ה אומר: במצווה הזאת
אני כורת איתכם ברית.

23
00:01:27,050 --> 00:01:27,830
זה הסימן.

24
00:01:31,300 --> 00:01:32,040
שמה?

25
00:01:37,010 --> 00:01:38,650
זאת אומרת, הקב"ה אומר,

26
00:01:39,480 --> 00:01:44,490
הוא מכריז על השבת כמבחן:
האם אתה מאמין בי או שאתה מורד בי?

27
00:01:44,990 --> 00:01:48,100
כשמלך מכריז שזה המבחן
אם אתה איתי או נגדי,

28
00:01:48,360 --> 00:01:51,680
אז אתה לא יכול להגיד לו: שמע,
אני שומע לך לדברים אחרים חוץ מזה.

29
00:01:51,970 --> 00:01:54,330
זה המבחן אם אתה איתי
או שאתה מורד בי.

30
00:01:54,810 --> 00:01:59,590
והקב"ה אומר לכל יהודי: כמו שאני עשיתי
מלאכה שישה ימים, שבתתי ביום השביעי,

31
00:01:59,610 --> 00:02:02,540
אם אתה מאמין בי,
לא מספיק לי שתגיד "מאמין".

32
00:02:02,600 --> 00:02:05,450
לדבר זה קל.
תוכיח את זה על ידי שמירת שבת.

33
00:02:05,620 --> 00:02:08,130
כמו שאני שבתתי ממלאכה ביום השביעי,

34
00:02:08,180 --> 00:02:09,640
יש הגדרות מה זה מלאכות,

35
00:02:09,900 --> 00:02:12,630
גם אתה תשבות ממלאכה ביום השביעי.

36
00:02:13,640 --> 00:02:16,630
אחרי שהקב"ה מכריז על השבת,
אומר החפץ חיים,

37
00:02:16,640 --> 00:02:19,440
זה דומה לשלט שמעל החנות.

38
00:02:20,180 --> 00:02:22,020
כל עסק, הוא אומר,
יש עליות ומורדות.

39
00:02:22,030 --> 00:02:25,070
יש חודש שמרוויחים יותר,
יש חודשים שמרוויחים פחות.

40
00:02:25,180 --> 00:02:28,100
אבל העסק מתנהל והלקוחות נכנסים.

41
00:02:28,560 --> 00:02:34,350
אבל מה קורה אם הלקוח רואה שבעל החנות
עלה על סולם, הוריד את השלט מהחנות?

42
00:02:34,980 --> 00:02:38,630
מה זה אומר? פשט רגל,
סגר את החנות, אין עסק יותר.

43
00:02:39,010 --> 00:02:40,630
השבת, הוא אומר, זה השלט.

44
00:02:41,710 --> 00:02:45,940
זה השלט של האדם, של היהודי,
על הקשר שלו עם הקב"ה.

45
00:02:46,390 --> 00:02:49,860
לכן כשאדם רוצה לקבל קבלה,
אם הוא עדיין לא שומר שבת,

46
00:02:49,870 --> 00:02:54,700
שיתחיל עם שמירת השבת, שזו קבלה חשובה,
ומכאן יכול לעלות הלאה.

47
00:02:54,880 --> 00:02:58,190
זה מההיבט, נקרא לזה
קבלה של מצווה פרטית.

48
00:02:58,640 --> 00:03:00,140
יש את העניין הכללי,

49
00:03:01,310 --> 00:03:04,770
שיש בזה עניין גדול כל השנה,
בפרט לקראת ראש השנה,

50
00:03:05,170 --> 00:03:07,670
לפעול להרבות כבוד שמיים.

51
00:03:08,320 --> 00:03:10,590
כשאדם מרבה כבוד שמיים בעולם,

52
00:03:10,600 --> 00:03:14,950
אומר רבי ישראל מסלנט:
בראש השנה הקב"ה נותן לו שפע ברכה

53
00:03:14,970 --> 00:03:16,630
אפילו יותר ממה שמגיע לו.

54
00:03:16,990 --> 00:03:18,800
כל אדם דנים אותו לפי מה שמגיע לו.

55
00:03:18,810 --> 00:03:20,360
כמה מצוות יש לו, כמה עוונות.

56
00:03:20,370 --> 00:03:23,300
לפי המשקל.
יש מצווה שיש לה משקל גדול.

57
00:03:23,320 --> 00:03:27,370
הקב"ה יודע מה כן ומה לא
ומה המשקל של כל דבר ודבר.

58
00:03:28,170 --> 00:03:30,170
אז כל אדם דנים אותו לפי מה שהוא.

59
00:03:30,630 --> 00:03:35,880
אבל אומר רבי ישראל מסלנט:
אדם שהוא פועל להרבות כבוד שמיים בעולם,

60
00:03:35,890 --> 00:03:38,550
שהוא דואג לזולת, מקדש שם שמיים,

61
00:03:39,420 --> 00:03:41,790
מחזק את האחרים, מזכה את הרבים,

62
00:03:42,170 --> 00:03:46,230
האדם הזה בראש השנה,
הקב"ה נותן לו אפילו יותר ממה שמגיע לו.

63
00:03:47,100 --> 00:03:51,040
למה? כי גם נניח שעל פי מעשיו
יש איזו גזירה שצריכה לנחות עליו,

64
00:03:51,060 --> 00:03:53,880
איזו תאונה, בית חולים,
לא משנה מה, הפסד כספי,

65
00:03:54,320 --> 00:03:58,860
אבל הקב"ה אומר: איך אני אשלח אותו
לבית חולים כשעם ישראל צריך אותו?

66
00:03:59,070 --> 00:04:02,420
הוא עושה, הוא פועל,
הוא חשוב לעם ישראל.

67
00:04:02,730 --> 00:04:06,910
אז יש לו כבר משקל אחר לחלוטין
דווקא בזה שהוא נותן לכול.

68
00:04:07,500 --> 00:04:10,840
להרבות כבוד שמיים, אחד הדברים
אצל גברים זה כיפה.

69
00:04:10,850 --> 00:04:12,810
אתה הולך עם כיפה, אתה מרבה כבוד שמיים,

70
00:04:12,830 --> 00:04:17,370
כי עצם ההליכה שלך מוכיחה:
אני נאמן לבורא עולם.

71
00:04:17,970 --> 00:04:20,130
יש אדם שומר שבת, אבל הולך בלי כיפה.

72
00:04:20,290 --> 00:04:22,260
מי שרואה אותו
הוא לא יודע שהוא שומר שבת.

73
00:04:22,520 --> 00:04:24,160
הוא חושב זה עוד אחד שלא שומר.

74
00:04:24,560 --> 00:04:25,950
אבל כשהולך עם כיפה,

75
00:04:25,970 --> 00:04:28,650
כך אותו דבר באישה,
אישה הולכת בצניעות,

76
00:04:28,970 --> 00:04:31,690
בלבוש שמוכיח שהיא שומרת שבת.

77
00:04:33,110 --> 00:04:37,040
יש הופעה שרואים, מי שרואה
בחורה, אישה הולכת בצורה כזאת,

78
00:04:37,050 --> 00:04:38,860
יודעים: זו אחת שומרת שבת.

79
00:04:39,060 --> 00:04:40,510
יש בזה קידוש שם שמיים.

80
00:04:41,290 --> 00:04:44,070
וזו קבלה גדולה
שאדם יכול לקבל לקראת ראש השנה,

81
00:04:44,080 --> 00:04:46,270
להרבות כבוד שמיים בהופעה שלו,

82
00:04:46,590 --> 00:04:48,790
שאני מכריז: אני נאמן לבורא עולם.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה