הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד: ראש השנה - הדרך לישועה

הרב חיים זאיד

מראש חודש אלול עד שמחת תורה נוהגים לומר את המזמור בתהילים 'לדוד ה' אורי וישעי'. הרב חיים זאיד מסביר את הסגולה שיש בזה

(אורך 12:12)