x
הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - אין לי אבא אחר

הרב אברהם יצחק

אבא שרואה את ביתו טובעת בלב ים ולא מצליח לשאת אותה, בכח מה היא תינצל לבסוף? הרב אברהם יצחק יצחק בסיפור מרגש עם מסר אדיר