x
הרב אהוד מולאי

הרב אהוד מולאי - מה הרב קנייבסקי נתן לאחותו מהירושה?

הרב אהוד מולאי

כשאביו של הרב חיים קנייבסקי נפטר הוא חילק את הירושה בין אחיותיו. באיזו צורה הוא עשה זאת ומדוע? הרב אהוד מולאי בסיפור מרגש על הזהירות המיוחדת של הרב חיים קנייבסקי שלא לצער את הזולת

(אורך 3:16)