x
הרב אברהם יצחק

הרב אברהם יצחק - למה לפחד אם אפשר לאהוב?

הרב אברהם יצחק

בורא העולם מחכה לנו באהבה גדולה שנשוב בתשובה, אז מה נשאר לנו לעשות? הרב אברהם יצחק במסר מחזק

(אורך 1:48)