הרב זמיר כהן - הדרכה למתחזקים: מתי נכון להתחיל עם לבישת הציצית?

הרב זמיר כהן

אדם שנמצא בתחילת תהליך התחזקות רוצה לקבל על עצמו ציצית אך חושש מכך. הרב זמיר כהן משיב לו על החששות וגם מסביר מה כל כך מיוחד בה, במצוות ציצית 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,109 --> 00:00:05,720
,אני שנים בתהליך התחזקות די איטית"
.ועדיין ללא סימנים חיצוניים כמו כיפה

2
00:00:05,891 --> 00:00:10,830
,יש בי רצון גדול לקבל על עצמי טלית קטן
.אך קשה לי לקפוץ למים

3
00:00:11,164 --> 00:00:15,290
אשמח שהרב ייתן לי עצה והכוונה
."איך לעשות זאת בלי לחשוש

4
00:00:17,172 --> 00:00:21,570
זו שאלה שרבים מתחבטים
,תוך כדי התחזקות

5
00:00:21,570 --> 00:00:26,540
באיזה שלב להתחיל עם העניין
.של הטלית שלובשים מתחת הבגדים

6
00:00:27,227 --> 00:00:30,170
,כמו כל דבר שרוצים להתקדם איתו

7
00:00:30,656 --> 00:00:33,010
.צריך ללמוד גם את החשיבות של העניין

8
00:00:33,016 --> 00:00:37,660
,כשאדם מבין שזה חשוב, נותן לו מוטיבציה
.נותן לו מרץ להתקדם עם זה

9
00:00:38,148 --> 00:00:40,460
,גם לעניין התועלת שהאדם מפיק

10
00:00:40,462 --> 00:00:43,940
,גם החשיבות של הדבר
למה התורה ציוותה, מה יש בעניין הזה

11
00:00:44,314 --> 00:00:48,980
?ומה אני מרוויח מזה
.זה גם דבר שנותן תועלת לאדם

12
00:00:49,517 --> 00:00:51,900
.והדבר השני זה הביצוע המעשי

13
00:00:52,540 --> 00:00:56,520
,מבחינת ההתבוננות
.נאמר בקצרה מה שנוגע לטלית קטן

14
00:00:57,103 --> 00:00:59,880
:ראשית, בתורה עצמה כתוב

15
00:01:02,588 --> 00:01:03,501
?מה המטרה

16
00:01:04,501 --> 00:01:07,580
,ציצית זה מלשון ציץ
.כמו דבר שצץ מהאדמה

17
00:01:07,587 --> 00:01:09,660
.כך הציצית, חוטים שיוצאים מהבגד

18
00:01:15,071 --> 00:01:16,720
,כשיהודי הולך עם ציצית

19
00:01:18,008 --> 00:01:21,984
החוטים של הציצית מזכירים לו
:בכל עת ובכל זמן

20
00:01:22,568 --> 00:01:24,701
,"אני נאמן לבורא עולם"

21
00:01:25,228 --> 00:01:27,740
.וזה עוזר לו לשמור את המצוות

22
00:01:28,290 --> 00:01:30,230
חז"ל מספרים, יש סיפור בגמרא

23
00:01:30,681 --> 00:01:34,210
על תלמיד אחד ששמע על אחת
שלוקחת סכום גדול בשכרה

24
00:01:34,212 --> 00:01:36,930
,והיא יפת תואר ביותר
.ואנשים משלמים לה המון

25
00:01:37,400 --> 00:01:41,620
,והוא, התאווה בערה בו
.לקח את הסכום הגבוה הזה ונסע אליה

26
00:01:41,978 --> 00:01:46,410
והיו שם מיטות זהב וכל הפאר
.שהיא הייתה רגילה, היא הייתה עשירה גדולה

27
00:01:47,392 --> 00:01:50,500
,וכשהתחיל להתפשט
הציצית טפחה לו על פניו

28
00:01:51,157 --> 00:01:53,480
.והוא מייד התקרר מהתאווה וירד

29
00:01:54,032 --> 00:01:57,850
?אמרה לו: "ראית בי איזה מום
"?מה קרה שאתה שפתאום התרחקת, התקררת

30
00:01:58,481 --> 00:02:00,089
."אמר לה: "לא, לא ראיתי שום מום

31
00:02:00,114 --> 00:02:03,930
,היא נעלבה, כולם רוצים אותה כל כך
.משלמים לה הון

32
00:02:04,876 --> 00:02:09,260
אמר לה: "אבל המצווה הזו של הציצית
,הזכירה לי שאני יהודי

33
00:02:09,532 --> 00:02:11,510
."ואני לא מסוגל להיכשל בזה"

34
00:02:12,884 --> 00:02:18,040
מרוב שהיא נפעמה מהגדולה
.של היהודים האלה, שעל ידי מצווה אחת

35
00:02:18,049 --> 00:02:20,220
,היא יודעת מה זה התאוות האלה
,כל מי שמגיע

36
00:02:20,690 --> 00:02:23,520
,והאדם הזה
רק ציצית טפחה לו על פניו בטעות

37
00:02:23,525 --> 00:02:26,080
.והוא התקרר לגמרי

38
00:02:26,556 --> 00:02:30,110
.הלכה והתגיירה
,למדה על היהדות עד שהיא התגיירה

39
00:02:30,502 --> 00:02:34,090
,ואחר כך נישאה לו בהיתר
,עם כל העושר וכל הנכסים שלה

40
00:02:34,095 --> 00:02:36,640
.הלכה לאותו מקום והתחתנו

41
00:02:36,645 --> 00:02:39,092
,כך הגמרא מספרת
.מעשה שהיה בתקופת התלמוד

42
00:02:39,597 --> 00:02:44,200
הציצית מזכירה לאדם
.בכל עת ובכל זמן: אני יהודי

43
00:02:44,206 --> 00:02:46,437
."למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי"

44
00:02:47,011 --> 00:02:50,960
זה כמו שבצבא יש מדים
.כדי להזכיר לחייל שהוא חייל

45
00:02:51,058 --> 00:02:54,750
כל העניין הזה נועד
.כדי להזכיר לאדם לאיפה הוא שייך

46
00:02:54,753 --> 00:02:58,990
וציצית שייכת לכולם, כל יהודי
.באשר הוא יהודי, ציצית שייכת לכולם

47
00:02:59,511 --> 00:03:04,900
מלבד זאת, יש גם זכויות גדולות
,שאדם שלובש ציצית

48
00:03:06,144 --> 00:03:09,300
.כל רגע ורגע המונה של המצוות שלו מתקדם

49
00:03:09,300 --> 00:03:13,150
,כמו שמתדלקים את הרכב
,רואים את המספרים שם איך הם רצים במהירות

50
00:03:13,464 --> 00:03:18,020
,כך המונה של המצוות של האדם שעם ציצית
.רץ המונה, חוץ מהדברים האחרים שהוא עושה

51
00:03:18,370 --> 00:03:19,910
?מי יכול להפסיד דבר כזה

52
00:03:19,916 --> 00:03:24,490
הגאון מווילנה לפני שנפטר פרץ בבכי
.והחזיק את הציציות כשהיה גוסס

53
00:03:25,268 --> 00:03:29,170
?וכששאלו אותו מה הוא בוכה
,הרי הוא ענק בכל התורה, צדיק וקדוש

54
00:03:29,182 --> 00:03:30,380
.איזה גן עדן יש לו

55
00:03:31,127 --> 00:03:35,490
אז הוא בשארית כוחותיו אמר שהוא בוכה
,שהוא הולך להיפרד מהמצווה הזו של הציצית

56
00:03:35,698 --> 00:03:38,860
,שכאן הייתי יכול לקיים כל רגע
.שם אני לא יכול לקיים את זה יותר

57
00:03:39,885 --> 00:03:45,060
,מלבד כל זאת, כתוב בגמרא במסכת שבת
,אדם שהולך עם ציצית זה כמו שכפ"ץ רוחני

58
00:03:45,643 --> 00:03:48,060
.יש עליו הגנה ושמירה על-טבעית

59
00:03:48,065 --> 00:03:51,860
,ואם הוא אדם נשוי
.דרכו יש שמירה גם על ילדיו

60
00:03:52,346 --> 00:03:55,070
,הילדים חוצים כביש
,נמצאים בהפסקת בית הספר

61
00:03:55,073 --> 00:03:56,560
,קרה איזה משהו, איזה סיכון

62
00:03:56,877 --> 00:04:00,950
.האבא עם ציצית, נותן שמירה
.שמונה חוטים, שמונה זה מעל הטבע כידוע

63
00:04:01,159 --> 00:04:04,160
.לכן כל אדם חכם לא יוותר על המצווה הזו

64
00:04:04,495 --> 00:04:07,630
:אלא מה? יש כאלה שאומרים
,תשמע, אני לא הולך עם כיפה"

65
00:04:07,651 --> 00:04:08,840
"?אז מה, אני אלך עם ציצית"

66
00:04:09,612 --> 00:04:14,650
,לא קשור. גם אדם שלא הולך עם כיפה
.לפחות ירוויח מצוות ציצית מתחת הבגדים

67
00:04:14,768 --> 00:04:17,248
אם אתה לא רוצה שידעו
.שאתה עם ציצית, אז לא ידעו

68
00:04:17,272 --> 00:04:19,525
 ?ואם ידעו מה קרה
.אתה לא גונב ולא רוצח

69
00:04:19,718 --> 00:04:21,740
.אתה יהודי, גאה ביהדות שלך

70
00:04:22,018 --> 00:04:23,160
?מה יש בעניין הזה

71
00:04:23,409 --> 00:04:26,100
ויש המון, המון בארץ, בעולם

72
00:04:26,127 --> 00:04:31,580
שחיצונית אנשים חושבים שהוא רחוק לגמרי
.מתורה ומצוות, ומתחת הבגדים יש לו ציצית

73
00:04:32,049 --> 00:04:39,110
באחת הטיסות ניגש אליי אחד הדיילים
.ואמר שהטייס רוצה להחליף כמה מילים

74
00:04:39,635 --> 00:04:42,630
אז הטייס הגיע, דיברנו. אחרי זה שאל
 .אם אפשר להיכנס לתא הטייס

75
00:04:42,636 --> 00:04:45,989
,נכנסנו לשם, הרים את החולצה
,מראה לי ציציות

76
00:04:46,020 --> 00:04:48,573
הוא אומר: "אני הולך עם ציצית
."מאז ששמעתי את החשיבות

77
00:04:48,598 --> 00:04:50,893
,בחוץ הוא נראה חילוני לגמרי
,נראה לא קשור

78
00:04:51,223 --> 00:04:53,676
.אבל מתחזק, הולך עם ציציות
,יש הרבה כאלה

79
00:04:53,701 --> 00:04:56,880
.שברוך השם עם ישראל הולך ומתחזק

80
00:04:57,591 --> 00:04:59,990
,אתם יודעים, יש תופעה עכשיו
.במועדונים גם

81
00:05:00,614 --> 00:05:05,820
,כמו שכתוב בחז"ל שעתידים בתי קרקסאות
.להפוך לבתי כנסיות ובתי מדרשות

82
00:05:06,614 --> 00:05:11,680
.אז היום יש גם במועדונים
,אחד באילת בא לאיזה סמינר שהיינו שם

83
00:05:12,689 --> 00:05:15,635
...והוא אמר שהרב של הפאב אמר לו

84
00:05:15,994 --> 00:05:17,480
?...שאלתי אותו: "מה

85
00:05:19,160 --> 00:05:21,774
"?מה אתה מתכוון"
."הוא אומר: "הרב שמוסר לנו שיעורים שם

86
00:05:21,799 --> 00:05:25,380
."אז הם קוראים לו "הרב של הפאב
.יש גם דברים כאלה בדור שלנו

87
00:05:26,119 --> 00:05:30,080
באיזה מועדון אחד בתל אביב
.מסרנו הרצאה לפני שנים

88
00:05:31,572 --> 00:05:33,978
כשסיימתי את ההרצאה ניגשו

89
00:05:35,385 --> 00:05:37,632
,כמה מגודלי גוף

90
00:05:38,650 --> 00:05:41,140
שיש את המנהיג שלהם שהולך בראש

91
00:05:41,205 --> 00:05:44,690
עם ה... אז הייתה אופנה של
...הקוצים והדרדרים וכל מה ש

92
00:05:47,349 --> 00:05:51,160
עכשיו, כל פסיעה שהם מתקרבים
אתה מרגיש צורך ללכת צעד אחורה

93
00:05:51,166 --> 00:05:53,389
.רק מצורת הצעידה

94
00:05:54,900 --> 00:06:00,150
וכשהתקרבו כל הקבוצה, אז ראש החבורה
."אומר לי: "אל תראה אותנו ככה

95
00:06:00,814 --> 00:06:03,200
,רציתי להגיד לו: "אתה ככה
"?מה זה אל תראה ככה

96
00:06:03,807 --> 00:06:07,050
.הרים את החולצה, מראה ציצית
,כל אלה שאיתו הרימו את החולצות

97
00:06:07,057 --> 00:06:09,480
.כולם עם ציציות
.ובחוץ אתה רואה כמו עבריינים

98
00:06:09,893 --> 00:06:15,240
,אבל עם ישראל כל כך מקצה לקצה
.כל כך קרובים לקב"ה

99
00:06:15,775 --> 00:06:18,956
?גם איך כתוב שם
."אל תראוני שאני שחרחורת"

100
00:06:19,193 --> 00:06:22,806
,אל תסתכל על החיצוניות
.תסתכל יותר על הפנימיות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה