הרב זמיר כהן - אילו הנהגות נוכל ללמוד מגדלותו של חכם שלום כהן זצוק’’ל

הרב זמיר כהן

כשאדם צדיק נפטר מידותיו הטובות נשארות בעולם כירושה וכל אדם יכול להידבק בהן. הרב זמיר כהן שהיה תלמידו של מרן של חכם שלום כהן מספר על הנהגותיו המיוחדות שמהן נוכל ללמוד

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,520 --> 00:00:03,940
השבוע נפרדנו מאחד מגדולי הדור,

2
00:00:04,560 --> 00:00:08,390
מרן ראש הישיבה הרב שלום כהן זצ"ל.

3
00:00:10,450 --> 00:00:15,760
נאמר איזה דבר שראוי לכל אדם
לקחת לעצמו מההנהגות של האדם הגדול הזה.

4
00:00:16,470 --> 00:00:19,530
מאז שלמדתי אצלו בישיבה
לפני עשרות שנים,

5
00:00:19,670 --> 00:00:22,000
כל המהלכים, הכול בהתייעצויות איתו,

6
00:00:22,010 --> 00:00:25,440
ההקמה של הידברות,
כל מחלקה בהידברות, כל פעילות.

7
00:00:26,120 --> 00:00:29,550
הכול בעצם הוא המנוע
שהניע את הכול מאחורי הקלעים

8
00:00:29,560 --> 00:00:33,030
עם הדרכה מתי כן, מתי לא,
מה לעשות, מה לא לעשות.

9
00:00:33,700 --> 00:00:38,460
ורואים שכשאדם הולך עם דעת תורה
יש את הסייעתא דשמיא המיוחדת.

10
00:00:39,030 --> 00:00:41,590
כשאדם עשיר עוזב את העולם

11
00:00:42,120 --> 00:00:47,040
הוא משאיר ירושה חומרית שהיא מתחלקת
בין כל היורשים שלו, כל אחד לוקח חלק.

12
00:00:48,530 --> 00:00:52,710
כשאדם רוחני עוזב את העולם, את כל הזכויות
הוא לוקח איתו לעולם הבא.

13
00:00:53,990 --> 00:01:01,790
אבל החלל שנוצר בעולם מאפשר
לכל אדם לקחת חלק בירושה.

14
00:01:02,810 --> 00:01:08,250
זאת אומרת, כל אדם יכול ליטול לעצמו
איזו נקודה ולמלא את החלל

15
00:01:08,270 --> 00:01:10,610
הרבה יותר בקלות מאשר לפני כן.

16
00:01:10,840 --> 00:01:14,390
כי חסר בעולם, כשחסר כל אדם
יכול להיכנס.

17
00:01:16,240 --> 00:01:21,860
והנקודה המרכזית מתוך אין-ספור מעלות
שהיו במרן ראש הישיבה

18
00:01:21,900 --> 00:01:23,380
זוהי מידת האמת.

19
00:01:23,960 --> 00:01:25,750
אמת נקייה, צרופה.

20
00:01:27,250 --> 00:01:31,510
לא היה מצב אפילו פעם אחת
שהיה אפשר לחשוד

21
00:01:31,520 --> 00:01:34,510
שאולי יש כאן איזו נגיעה אישית,
איזה אינטרס אישי.

22
00:01:35,300 --> 00:01:38,960
כל השיקולים שלו תמיד היו:
מה נכון בעיני השם.

23
00:01:39,110 --> 00:01:41,160
גם כמה פעמים כשהוא דיבר איתי ואמר:

24
00:01:42,260 --> 00:01:45,190
"לא אכפת לי מה אומרים אנשים,
מה חושבים אנשים.

25
00:01:46,100 --> 00:01:47,800
"אני תמיד רוצה לדעת

26
00:01:48,870 --> 00:01:52,280
"מה הרצון שלו, מה הוא אומר",
כך היה מצביע כלפי שמיים.

27
00:01:52,290 --> 00:01:53,120
"מה הוא אומר".

28
00:01:53,980 --> 00:01:57,460
יש הרבה אנשים שיאמרו
שרוצים לעשות מה שהוא אומר,

29
00:01:57,640 --> 00:02:02,280
אבל באמת ליישם בפועל
וגם לדעת מה רצון השם,

30
00:02:03,430 --> 00:02:08,030
זה שילוב של שני דברים נדירים.
אדם צריך להיות עם הרבה ידע בתורה

31
00:02:08,050 --> 00:02:10,000
כדי לדעת מה באמת רצון השם.

32
00:02:10,860 --> 00:02:15,040
אחרת, יכול להיות בטוח שעכשיו
רצון השם שיריב עם כולם,

33
00:02:15,760 --> 00:02:20,030
כי משהו פה לא מסתדר לו
לפי הדעה שלו על פי התורה,

34
00:02:20,060 --> 00:02:22,140
אז הוא מבין שעכשיו צריך לריב עם כולם.

35
00:02:22,300 --> 00:02:23,690
זה באמת רצון השם?

36
00:02:23,930 --> 00:02:27,300
אבל אדם עם הדמיונות שלו
יכול להגיע למחוזות רחוקים.

37
00:02:29,080 --> 00:02:32,710
כשיש ידיעה בתורה,
אדם שעוסק הרבה בתורה,

38
00:02:32,800 --> 00:02:36,400
המוח שלו מתיישר על פי התורה.
זה מה שנקרא "דעת תורה",

39
00:02:36,420 --> 00:02:39,250
השכל שלו מקבל חוכמה של תורה.

40
00:02:41,580 --> 00:02:45,980
וכשמצטרף לזה עבודת המידות,
התגברות על יצרים,

41
00:02:46,550 --> 00:02:50,040
הוא מאז צעירותו תמיד היה צמוד
לספר "חובות הלבבות".

42
00:02:50,270 --> 00:02:53,680
פעם הוא סיפר שכמה פעמים
רק בנסיעות באוטובוסים

43
00:02:54,230 --> 00:02:55,680
הוא סיים את "חובות הלבבות".

44
00:02:55,700 --> 00:03:00,660
"חובות הלבבות" ספר עמוק ונפלא
ונותן הדרכה בכל תחומי החיים

45
00:03:01,490 --> 00:03:02,800
והכול בעומק.

46
00:03:03,420 --> 00:03:08,090
"חובות הלבבות", כשתופס נושא,
הוא מלבן אותו עד הסוף, פרטים ופרטי פרטים.

47
00:03:08,460 --> 00:03:12,570
"שער הביטחון" של "חובות הלבבות",
ספר שחובר לפני כ-700 שנה,

48
00:03:13,080 --> 00:03:15,680
ועד היום לומדים אותו ומעמיקים בו.

49
00:03:17,170 --> 00:03:20,890
ואצל ראש הישיבה,
הספר הזה הוא היה אבן הדרך לחיים.

50
00:03:21,690 --> 00:03:26,170
לומד אותו, משנן אותו, חוזר עליו שוב,
בוחן את עצמו, בודק את עצמו,

51
00:03:26,950 --> 00:03:30,830
עד שזכה להגיע למדרגה הגבוהה
שהוא הגיע אליה באמת.

52
00:03:32,030 --> 00:03:34,640
בשיחות שלו למשל, בשיחות המוסר,

53
00:03:35,470 --> 00:03:39,550
אף פעם הוא לא דרש מאיתנו התלמידים
דבר שהוא לא עשה בעצמו.

54
00:03:40,170 --> 00:03:43,690
לפעמים אדם יכול לדבר דברים גבוהים
לפי מה שהוא רואה בספרים,

55
00:03:43,710 --> 00:03:46,290
אבל הוא עצמו לא שייך למדרגות האלה.

56
00:03:46,600 --> 00:03:49,700
אבל הוא עם האמת שבו,
אם לא שהוא היה בדרגה הזו,

57
00:03:49,720 --> 00:03:51,300
הוא גם לא היה מבקש מאחרים.

58
00:03:51,730 --> 00:03:55,580
זאת אומרת, כל דבר בשיחות שהיה מדבר,
לפעמים דברים מאוד גבוהים,

59
00:03:55,980 --> 00:03:57,600
היה ברור שזה קיים בו.

60
00:03:58,800 --> 00:04:03,520
אני אומר עוד נקודה אחת
שהוא אמר פעם בשם אביו.

61
00:04:04,350 --> 00:04:09,280
אביו הרב אפרים הכהן היה זקן המקובלים
לפני הרב יצחק כדורי.

62
00:04:10,870 --> 00:04:13,260
הוא היה ראש ישיבת המקובלים ב"פורת יוסף"

63
00:04:14,020 --> 00:04:19,220
של הדור הקודם... של לפני הקודם,
היו כולם קדושים וצדיקים וגאוני עולם.

64
00:04:21,070 --> 00:04:22,970
הוא אמר שאביו אמר פעם:

65
00:04:23,580 --> 00:04:25,940
כשכל אחד יוצא מהבית לרחוב,

66
00:04:27,790 --> 00:04:32,250
שידמה בדעתו שהוא מחזיק ביד
שק גדול ריק,

67
00:04:33,390 --> 00:04:38,560
ואת השק הזה אפשר למלא
או במצוות או בעבירות.

68
00:04:38,830 --> 00:04:40,870
תלוי כמה הוא שומר על קדושת העיניים.

69
00:04:41,470 --> 00:04:45,760
אם כשהוא הולך ברחוב עיניו משוטטות
לכל הכיוונים, רואה דברים לא צנועים.

70
00:04:45,770 --> 00:04:50,440
אז בזמנו לא היה טלפונים
 וסרטים ואינטרנט כמו שיש היום,

71
00:04:50,520 --> 00:04:52,000
אז הוא דיבר יותר על הרחוב.

72
00:04:52,720 --> 00:04:57,810
אבל הוא אמר: אדם ששומר על קדושת העיניים
חוזר לבית עם שק מלא מצוות,

73
00:04:57,850 --> 00:05:00,440
שהוא שמר על עצמו,
עמד בניסיונות.

74
00:05:00,920 --> 00:05:04,280
לא שומר על העיניים,
חוזר לבית עם שק מלא עבירות.

75
00:05:04,310 --> 00:05:07,150
יצא עם שק ריק, חזר עם שק מלא.

76
00:05:07,430 --> 00:05:11,310
היה נותן דגש על העניין הזה
של שמירת הקדושה של האדם,

77
00:05:11,740 --> 00:05:18,100
כי באמת כמה שהמוח של האדם יותר קדוש
מדברים שהם לא צנועים, דברים שהם פרוצים,

78
00:05:18,900 --> 00:05:23,620
כמה שהמוח יותר קדוש,
כך החשיבה של האדם, ההבנה שלו בתורה,

79
00:05:23,640 --> 00:05:26,370
הצלילות שלו, ההנהגה, גם השמחת חיים.

80
00:05:26,860 --> 00:05:29,920
כשיש יצר הרע שהמוח בוער כל הזמן ביצרים,

81
00:05:29,930 --> 00:05:32,850
אז השמחת חיים של האדם
במקום מאוד נמוך.

82
00:05:33,360 --> 00:05:37,870
אבל ככל שהמוח טהור, קדוש,
מלא בדברי תורה, מלא בדברים טובים,

83
00:05:37,900 --> 00:05:39,360
מנצלים את הזמן,

84
00:05:40,950 --> 00:05:45,380
האדם הזה גם הופך להיות
עם שמחת חיים יותר אמיתית, יותר טהורה.

85
00:05:45,840 --> 00:05:49,210
וההסתכלות שלו תמיד
איך שהוא חינך את התלמידים,

86
00:05:50,410 --> 00:05:52,870
הרי יש הרבה יצר הרע,
יש הרבה פיתויים בעולם.

87
00:05:52,890 --> 00:05:56,490
איך עוזרים לבחור צעיר בן 17, 18, 16

88
00:05:57,120 --> 00:06:00,650
שהוא לא מנותק, הוא לא בירח,
הוא נמצא בכדור הארץ

89
00:06:00,660 --> 00:06:01,920
ויודע איזה ניסיונות.

90
00:06:03,330 --> 00:06:05,360
הגדולה של ראש הישיבה הייתה

91
00:06:06,270 --> 00:06:09,820
שהוא היה מחדיר בבחורים

92
00:06:10,350 --> 00:06:16,390
שאם אתה שומר על עצמך ואתה עוסק בתורה,
עובד על המידות, מתגבר על יצרים,

93
00:06:16,800 --> 00:06:19,430
אז אתה האדם שנמצא במקום גבוה,

94
00:06:19,850 --> 00:06:24,600
וכל אותם שהם שבויים ביד היצרים שלהם
הם פשוט אנשים מסכנים.

95
00:06:24,660 --> 00:06:27,960
המילה "מסכן" הייתה מצויה אצלו בשיחות.

96
00:06:27,970 --> 00:06:31,950
כשהיה מדבר על איזו דרגה,
היה אומר "מסכן מי שלא נמצא בדרגה הזו".

97
00:06:32,400 --> 00:06:36,490
מה זה "מסכן"? מסכן זה אדם
שצריך לרחם עליו, אדם אומלל.

98
00:06:37,110 --> 00:06:37,920
כך הוא חי.

99
00:06:38,170 --> 00:06:42,020
הוא חי בצורה כזו שכשיש לאדם
ערכים רוחניים גבוהים

100
00:06:42,370 --> 00:06:45,200
אז הוא העשיר האמיתי,
הוא המאושר האמיתי,

101
00:06:45,210 --> 00:06:46,740
הוא האדם שנמצא במקום טוב.

102
00:06:46,760 --> 00:06:48,050
מי שלא שם הוא מסכן.

103
00:06:48,070 --> 00:06:53,150
גם אם נראה כלפי העולם
שיש לו כסף ונכסים ותאוות והנאות,

104
00:06:53,250 --> 00:06:56,590
אבל זה אדם מסכן,
הוא לא חי על פי הדרך הנכונה.

105
00:06:56,960 --> 00:07:00,400
שזה גם אחד הדברים
שצריך להחדיר בחינוך הילדים

106
00:07:01,360 --> 00:07:03,030
סוג של גאוות יחידה.

107
00:07:03,890 --> 00:07:07,540
ילד גדל, יש הרבה חברים
שהם לא בדיוק במקום נכון

108
00:07:07,550 --> 00:07:12,330
מבחינה חינוכית, מבחינה ערכית,
מבחינה של קשר לתורה ומצוות,

109
00:07:12,350 --> 00:07:14,340
והילד עלול להתפתות.

110
00:07:14,860 --> 00:07:18,490
אבל כשהמסר שהוא מקבל מההורים:
אתה נמצא במקום גבוה.

111
00:07:18,500 --> 00:07:22,330
מי שלא במקום הגבוה הזה
הוא מסכן, צריך לרחם עליו.

112
00:07:22,580 --> 00:07:28,070
זה נותן הרבה כוחות, הרבה תמריצים
לצעירים לעמוד בניסיונות.

113
00:07:28,640 --> 00:07:30,980
ויהי רצון שזכותו תעמוד לנו,

114
00:07:31,060 --> 00:07:35,760
שנזכה באמת לאמץ לעצמנו
את ההנהגות הנפלאות והגבוהות האלה,

115
00:07:35,780 --> 00:07:37,490
למלא את החלל שנוצר.

116
00:07:37,750 --> 00:07:40,040
ושנזכה במהרה לגאולה שלמה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה